Skip links

Proje Hakkında

Kemeraltı, 2.500 yıllık tarihi ile farklı çağlar, dinler ve kültürleri temsil eden sayısız mimari yapı ile adeta bir açık hava müzesi konumundadır. Tarihi mekânsal değerlerin yanı sıra mekanlara ruh katan insan hazineleri konusunda da oldukça zengindir.

Bu proje mekan-insan olgusunu birlikte ele alarak Kemeraltı hikayelerini edebi ve görsel sanatlarla birlikte ele almaktadır. Kemeraltı insan hazineleri arasından seçilecek 10 hikaye öyküleştirilecek, grafik tasarım ve illüstrasyonlarla görselleştirilecektir. Özel baskı ve cilt tekniği ile özel seri hazırlanacak kitaplar ayrıca edebiyatçıları ve grafik/illüstrasyon sanatçılarını bir araya getiren bir sergi ile paylaşılacaktır. Proje içerisinde hikaye avcıları ve illüstratörler için eğitim ve atölyeler düzenlenerek projenin sürdürülebilirliği de sağlanacaktır.

Proje Ortakları

Kentimiz İzmir Derneği

Başvuru Sahibi

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısa adıyla “Kentimiz İzmir Derneği“, kent değerlerinin topluma kazandırılması için gerekli olan girişimleri yapmak, bu konuda kamu ve özel sektörde görevli gerçek ve tüzel kişiler ile iş ve gönül birliği içerisinde çalışmak için kurulmuştur. Bu projenin ana başvuru sahibi ve koordinatörüdür.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

Proje Ortağı

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 1981 yılından bu yana 2500’ün üzerinde mezun vermiştir. Ulusal ve uluslar arası değerlendirmelerde ödül kazanmış yapıtlara imza atan bu sanatçılar yanında kendi bünyesinden yetişen ve akademik kadronun her düzeyinde görev yapan öğretim üye ve yardımcılarıyla; düzenlediği bilimsel ve sanatsal etkinliklerle, yayınlarıyla gelecekte daha güzel bir yaşamı gerçekleştirecek genç sanatçıların eğitimine devam etmektedir.

Gözlüklü Masallar Atölyesi

Proje Ortağı

Masal gerçeğe ait değilmiş gibi anlatılır çocukken herkese. Biraz hayal ürünü renkler ile doluysa dünyanız ve bunu dile getirirseniz sizleri gerçekten kopmuş olmakla itham ederler. Bence bunun değişme zamanı geldi. Masal dilinin gizemini zihnin kalp ile birleştirdiği kurgularda birlikte dokumayı tercih ettik… Ve atölyeler oluştu. Her atölye birbirinden bağımsız ve katılımcıların atölyeye taşıdıkları “kendi”leri ile yeni, dinamik ve değişken bir dizin oluşturuyor.

İEÜ Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Mer.

Proje Ortağı

IEU-KREA portföy çalışmalarını “portföy ve program yönetimi” şeklinde ele almaktadır. Programlar mekânsal, bölgesel ya da sektörel niteliktedir. IEU-KREA yaratıcı ekonomi ekseninde multidisipliner bir araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyet göstermektedir. İçeriğinde sanatın ve zanaatın iç içe geçtiği kapsayıcı bir yaklaşım barındırmaktadır.

TARKEM - Tarihi Kemeraltı

Proje Ortağı

TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş), İzmir kent değerlerini korumak ve geliştirmek için yeni bir iş modeli yaratmak ve yarattığı bu modelle İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni canlandırmak amacıyla 19 Kasım 2012 tarihinde kurulmuş çok ortaklı bir yapıdır.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği

Proje Ortağı

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnafı Derneği, Kemeraltı’nda yer alan esnafın sorunlarının çözümü, ilgili kurumlar nezdinde temsil edilmelerinin sağlanmaları ve çarşının canlandırılmasına yönelik projeler üretmektedir. Derneğe üye dernekler dışında tüm esnafla iletişim halinde çalışmalarını yürütmektedir. Esnafın ticaretinin artırılmasına yönelik sürekli projeler hayata geçirmektedir.